Kladno 4 better living / Kladno-Rozdělov

Projekt Kladno 4 better living tvoří vzájemně provázané aktivity, jejichž společným cílem je oživení sídliště Kladno-Rozdělov (Kladno 4, kdysi sídliště Vítězného února), a to ve smyslu architektonicko-urbanistickém, kulturním, sociálním a komunitním. Část těchto aktivit navazuje na dosavadní činnost místního spolku Halda, který se od roku 2012 snaží pořádáním kulturních akcí formovat identitu města. Podpora nadace směřuje na část projektu, která se nejvíce vztahuje k tématu veřejného prostoru.

Spolek Halda chce iniciovat diskusi o rozdělovském sídlišti a zorganizovat ideovou soutěž na návrh proměny jeho problematických míst – proluk mezi věžovými domy. Ty jsou v současnosti hluchým místem, mají ovšem značný potenciál pro rozvoj okolí věžáků. Do jeho objevování by se měla zapojit místní veřejnost, představitelé města a oslovení architekti. Cílem je nejen vrátit do sídliště život, ale také propojit lidi, kteří v něm žijí, a zajistit tak předávání „paměti“ sídliště dalším generacím.

www.kladno4.cz
www.facebook.com/kladno4

výběr projektuGrantová výzva Proměň své město 2016
realizace2017
grant96.000 Kč