Kladno 4 better living / Kladno-Rozdělov

Projekt Kladno 4 better living tvoří vzájemně provázané aktivity, jejichž společným cílem je oživení sídliště Kladno-Rozdělov (Kladno 4, kdysi sídliště Vítězného února), a to ve smyslu architektonicko-urbanistickém, kulturním, sociálním a komunitním. Část těchto aktivit navazuje na dosavadní činnost místního spolku Halda, který se od roku 2012 snaží pořádáním kulturních akcí formovat identitu města. Podpora nadace směřuje na část projektu, která se nejvíce vztahuje k tématu veřejného prostoru.

Spolek Halda během roku zorganizoval pro místní i širokou veřejnost procházku s výkladem o historii sídliště, sérii sportovních aktivit, jazzově laděný piknik nebo soutěž, jejímž cílem bylo získat od místních co nejvíce zajímavých podnětů. Do objevování rozdělovského sídliště se zapojila tamější veřejnost, představitelé města a oslovení architekti. Dlouhodobým cílem všech aktivit není jen vrátit do sídliště život, ale také propojit lidi, kteří v něm žijí, a zajistit tak předávání „paměti“ sídliště dalším generacím.

www.haldakladno.cz
www.facebook.com/kladno4

výběr projektuGrantová výzva Proměň své město 2016
realizace2017
grant nadace96 000,- Kč