Kladno 4 better living / Kladno-Rozdělov

Halda: Co se nám povedlo...

Cílem projektu bylo vyvolat zájem obyvatel sídliště v Kladně-Rozdělově o veřejný prostor, ukázat jim možnosti jeho využití a zmapovat, jak se v něm cítí a jak jej využívají.

Nejvíc nám dala a dává komunikaces místními lidmi, poznání způsobu jejich argumentace
a přemýšlení, které nám pomáhají lépe porozumět tomu, jak vnímají chod města a svou roli v něm. To jsou zkušenosti, které se snažíme zúročit při jednání s představiteli města.

Naráželi jsme na určitou rezignaci některých obyvatel, kteří tvrdili, že veřejný prostor slouží jen bezdomovcům a sociálně problematickým skupinám obyvatel, a nemá proto smysl se
o něj starat. Tomu asi nelze čelit jinak než pozitivními příklady, že to tak být nemusí.

Potvrdilo se nám, že dlouhodobá a systematická práce přináší výsledky. Podařilo se nám vzbudit zájem o sídliště u zástupců města a zároveň u části aktivnějších lidí vyvolat pocit,
že se o místo někdo zajímá, chce jej kultivovat a zohlednit jejich názor na podobu této kultivace.

Úspěchem je i vytištěná brožura shrnující představy obyvatel o tom, co by se mělo změnit a
jak by si veřejný prostor sídliště představovali. Jejímu vzniku předcházelo půlroční mapová-
ní formou pocitové mapy, řízených diskusí a neformálních debat během kulturně-společen-
ských akcí. Výhodou brožury je její snadná distribuce na potřebná místa – např. příslušným
úředníkům a lidem ve vedení města.

Naše rada ostatním: Dobře si rozmyslete, co opravdu chcete. A nemějte přehnaná očekávání.